jhuopainen Pimeää pelottelua ja populismia jo vuodesta 2011.

Euroliittovaltio ja suomalainen veronmaksaja

Ennen ensi viikon märkää tiskirättiäni Suomen Pankin piikissä lymyävistä, vähän keskustelluista mutta taitavasti vähätellyistä riskeistä, ojennan mikrofonin nimimerkki "tyhmyrille". Nostan hattua alan ammattilaiselle, joka kokee olevansa pakotettu kirjoittamaan ja varoittamaan näkemästään kehityksestä. On hyvä kysymys, miksi vain harva asemassa oleva uskaltaa kirjoittaa omalla nimellään kriittisesti EMU- ja EU-asioista. Missä viipyy puolue, jonka slogan olisi "pyhien lehmien aika on ohi"?  EDIT: Muistakaa äänestää omantunnon mukaan.

 

Euroliittovaltio ja suomalainen veronmaksaja: varautukaa rajuihin veronkorotuksiin ja hillittömiin julkisten palveluiden leikkauksiin

Viimeaikaisen kehityksen valossa näyttää yhä ilmeisemmältä, että maassamme tällä hetkellä vallassa oleva poliittinen eliitti tulee täysin varauksettomasti suostumaan tulevaan Euroliittovaltioon. Tuollainen liittovaltio tarkoittaa jatkuvia tulonsiirtoja eli Suomi maksaa. Hyvän esimerkin siitä miten malli tulee toimimaan tarjoaa USA. Onkin syytä katsoa miltä tulonsiirrot näyttävät USA:ssa.

Yhdysvaltojen eri osavaltioissa ovat kotitalouksien tulot suuruudeltaan melkoisen erilaisia. Oheisen kuvaajan luvut ovat peräisin US Census Bureaulta.

Kuten The Economist-lehden jutussa (juttu löytyy täältä) on havainnollistettu, niin liittovaltion tasoisilla tulonsiirroilla tilanne tasataan. Liittovaltion tasoisten lakien toteutuksen köyhemmissä osavaltioissa maksavat rikkaammat osavaltiot. Liittovaltio myös huolehtii siitä, että osavaltio pystyy huolehtimaan noista liittovaltion tasoisten lakien toteuttamisen tehtävistään, siksi edes USA:n osavaltio ei voi mennä konkurssiin siten, että se kokonaan lakkaisi toteuttamasta lakisääteisiä tehtäviään. Tarkempaa The Economist-lehden taulukkoa en liitä tähän, mutta kuva on melkoisen pitkälti riittävä.

Käytännössä USA:n malli tarkoittaa sitä, että liittovaltio tasaa tulonsiirroilla eri osavaltioiden tuottavuuden ja taloudellisen menestyksen eroja. Keskiverto-osavaltio ei maksa eikä saa vaan pyörii suurin piirtein omillaan. Mitä luultavimmin samoin käy myös tulevassa Euroliittovaltiossa.

Tilanteen havainnollistamiseksi voimme katsoa Euromaiden välistä tulotasoa ja arvioida mitä tilanne tarkoittaa suomalaisen veronmaksajan näkökulmasta. Otetaan ensimmäiseksi se vertailu, jota Suomen hallituksen tulisi pitää ensimmäisenä ehtona liittovaltioon menolle. Tämä vertailu on reaaliseen ostovoimaan perustuva vertailu, sillä tuo vertailu tuottaa meille pienimmän mahdollisen maksuosuuden.

Kaiken muun lisäksi ostovoimapariteettiin perustuva vertailu on kaikkein reiluin, se kertoo parhaiten mihin suomalaisilla on oikeasti varaa. Katsotaanpa vertailua tuolla mittarilla (lähde Eurostat):

 

Reaalisella ostovoimalla mitattuna Suomi on vain pikkuisen varakkaampi kuin Euroalue keskimäärin. Euroalue saa tuossa vertailussa arvon 108 ja Suomi arvon 116. Toisin sanoen suomalainen on peräti 7,4% parempituloinen kuin Euroalueen asukas keskimäärin. Keskiarvoa ei kuitenkaan ole skaalattu väkiluvun mukaan ja Luxemburg nostaa keskiarvoa rajusti. Jopa tällä mittarilla laskettuna Suomen maksuosuus tulisi liittovaltiossa aika tuntuvaksi varsinkin nykyisen julkisen talouden alijäämän aikana.

Käytännössä liittovaltio siis tarkoittaisi merkittäviä julkisten palveluiden ja Suomen sisäisten tulonsiirtojen leikkauksia ilman, että verotus muuttuisi mihinkään. Tämä siis käytettäessä ostovoimakorjattua mittaria, mikä on Suomelle edullinen.

Kyynisenä ihmisenä kuitenkin oletan, että poliittinen eliittimme on valmis käyttämään neuvotteluissa lukuja, jotka perustuvat nimelliseen euromääräiseen kansantuotteeseen. Katsotaanpas miltä tilanne näyttää sen mukaan.

Nimellisen bruttokansantuotelaskelman mukaan (jonka mukaan meidän EU-maksuosuutemme muuten määräytyy) Suomen kansantuote on henkeä kohden 23% korkeampi kuin Euroalueella keskimäärin. Todelliseen ostovoimaamme nähden nimelliseen kansantuotteeseen tuijottaminen antaisi Euroliittovaltiossa jokaiselle suomalaiselle noin kolme (3) kertaa suuremman maksuosuuden kuin ostovoimakorjattu.

Ilman ostovoimakorjausta liittovaltio olisi suomalaisen veronmaksajan näkökulmasta täydellinen katastrofi. Palvelut katoaisivat ennennäkemätöntä vauhtia ja veroilla olisi enemmän korotuspaineita kuin nykyisellään.

Voisin, ehkä, juuri ja juuri pakon edessä hyväksyä liittovaltion, joka perustuisi ostovoimakorjattuun kansantuotteeseen. Tuolloin maksaisimme veroja yhtä paljon kuin nyt, mutta julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen leikkaukset olisivat ainoastaan rajuja. Veronmaksajana kauhistelen jo tuota vaihtoehtoa, sillä yhteiskuntamme köyhtyisi sen lopputuloksena aika tuntuvasti.

Mutta mikäli laskentaperusteena käytettäisiin nimellistä bruttokansantuotetta, niin liittovaltio tulonsiirtoineen olisi suomalaiselle veronmaksajalle mielettömän huono sopimus. Veroilla olisi tuntuvia korotuspaineita (eli nousisivat tuntuvasti) samalla kun arvioni mukaan vähintään neljännes julkisesta kulutuksesta saisi leikkaustuomion. Lisää maksettavaa ilman vastinetta.

Koska EU-maksuosuutemme perustuu nominaaliseen kansantuotteeseen, niin oletan liittovaltion mallin myös perustuvan samaan. Myös USA:n osavaltioiden väliset tulonsiirrot perustuvat nominaalisiin lukuihin, ei veroissa paikallista kustannustasoa huomioida.

Veronmaksajana koen Euroliittovaltion pelkästään huonoksi diiliksi.

Liittovaltio olisi suomalaiselle veronmaksajalle käsittämätön katastrofi.

 

Euroliittovaltiossa Suomi maksaisi jopa 8 miljardia vuodessa ja leikkaisi omia menojaan saman verran

Yleisön pyynnöstä muutan luvut euroksi, todelliseksi rahaksi, siksi laskuksi joka jokaiselle suomalaiselle veronmaksajalle liittovaltion myötä vuosittain lankeaisi. Kalliiksi tulisi. USA-tyylinen Euroliittovaltio, joka tarjoaisi Espanjan nykyisen sosiaaliturvan tyyppisen tason, maksaisi Suomelle noin 6,23 miljardia euroa vuodessa ja oma eduskuntamme kykenisi päättämään nykyveroilla vain noin 14 miljardin kokoisesta rahasummasta.

Kreikan tasoiset julkiset palvelut maksaisivat Suomelle noin 4,2 miljardia vuodessa ja Saksan tasoiset noin 8 miljardia vuodessa muille maille annettavia tulonsiirtoja. Lisäksi Suomen oman eduskunnan päätäntävalta kutistuisi naurettavaksi. Espanjan tasoisella julkisella sektorilla oma eduskuntamme pystyisi päättämään vain naurettavan 14 miljardin euron käytöstä kun liittovaltiotasoisten lakien toteuttaminen Suomessa maksaisi vuodessa 25,8 miljardia. Liittovaltion Suomelta perimät verot olisivat tuossa Espanja-mallissa noin 32 miljardia.

Aikaisemman viestini ensisijainen tarkoitus oli osoittaa, että meidän ostovoimaperusteinen maksuosuutemme olisi paljon pienempi kuin nominaalisiin lukuihin perustuva. Perusteluna oli yksinkertaisesti todelliseen ostovoimaan perustuvan ”sijoituksemme” heikkous Euroalueella. Tuosta sijoituksesta lisäksi puuttui monia Etelä-Euroopan maita vaivaavan harmaan talouden osuus, joka heillä suoraan koituu kasvattamaan kotitalouksien ostovoimaa. Meillä normikansalainen ei paljoa harmaasta taloudesta pääse nauttimaan. Mutta kun laskin tarkemmin auki miten USA-tyylinen liittovaltion Suomen näkökulmasta toimisi, niin tulokset olivat nominaalisilla eli virallisilla luvuilla vielä pahempia kuin arvasin.

Laskelman perusteet ovat seuraavat (karkeana taustamallina USA:n rahansiirtounioni):

  • Tulevan liittovaltion julkisten palveluiden tasoksi arvioidaan se, minkä keskimääräinen eurovaltio tarjoaa. Espanja on hieman mediaania eli Italiaa halvempi, joten olkoon se Espanja. Tämä tarkoittaa sitä, että euromääräisesti jokaista eurokansalaista kohden täytyy kerätä veroilla vähintään tuo keskimääräinen summa. Tuo summa on siis liittovaltion veroja koko Euroliittovaltiossa.
  • Jokainen osavaltio kuten Suomaa anteeksi siis Suomi saa kerätä halutessaan enemmän veroja tarjotakseen paremmat sosiaalituet kuin liittovaltion lainsäädäntö edellyttää.
  • Laskin liittovaltion kokonaiskustannukset kertomalla liittovaltion kustannukset asukasta kohden koko liittovaltion asukasmäärää.
  • Laskin liittovaltion ”veroprosentin” GDP:stä laskemalla kaikkien osalvaltioiden GDP:t yhteen ja katsomalla kuinka monta prosenttia liittovaltion menot ovat kokonais-GDP:stä.
  • Laskin maakohtaiset liittovaltion verot tuolla veroprosentilla. Vertailukohtana vuoden 2011 julkiset menot (government expenditure).
  • Laskin kuinka paljon kunkin maan liittovaltion veroista jää yli kun liittovaltion lait toteuttaa ko osavaltiona alueella. Loppuosa on joko muille annettavaa tulonsiirtoa tai summa joka on saatava tulonsiirtoina.

Seuraavana taulukko, jossa lukuina on käytetty Espanjan tasoista sosiaaliturvaa ja yhteiskuntaa. Espanjan malli olisi vielä paljon halvempi kuin Saksan tasoinen malli. Espanjan tasoisessakin mallissa moni, moni Euroliittovaltion osavaltio joutuisi leikkaamaan julkista kulutustaan todella rajusti. Toiset taas voisivat lisätä julkista kulutustaan lähes hillittömästi nykytilanteeseen nähden. Espanja-taulukko seuraavana.

Lopputuloksena oleva taulukko on aika tyrmäävä. Mikäli Euroliittovaltio tarjoaisi Saksan kaltaisen julkisen sektorin tulonsiirtoineen ja sosiaaliturvineen, niin Suomen maksuosuus olisi 8 miljardia euroa eli 4,2% GDP:stä ja eduskunnalle jäisi päätettäväksi peräti 5,3 miljardin euron potti. Saksa-taulukko seuraavana.

Mihinkä sitä silloin eduskuntaa edes tarvittaisiin? Ehkä siirtymäkautena päättämään siitä miten nykyistä julkista sektoriamme ajetaan alas tuon 8 miljardin euron edestä. Yli 20% leikattavaksi, että saataisiin tilaa tulonsiirroille taulukosta nähtävillä olevien maiden virkamiehille, eläkeläisille ja sosiaaliturvan varassa eläville. Mafiosoja unohtamatta.

Liittovaltiota halvemmaksi tulisi pitää riittävän suuri ja tehokas oma armeija. Ainakaan rahaperusteilla liittovaltiota ei pysty perustelemaan.

Luvut ovat todella kylmääviä. Kuten kirjoitin jo aikaisemmin, liittovaltio olisi suomalaiselle veronmaksajalle todellinen katastrofi.

 

Jälkisanat

Tuosta Saksa-taulukosta kannattaa huomata sellainen yksityiskohta, että Saksan tasoisten julkisten palveluiden tarjoaminen koko Euroalueella tarkoittaisi tuntuvia veronkorotuksia lähes kaikissa jäsenmaissa. Ainoastaan Alankomaat, Suomi ja Ranska selviäisivät ilman tuntuvia veronkorotuksia. Saksan tason saavuttamiseksi myös tuesta hyötyvät maat joutuisivat kiristämään verotustaan aika lailla. Äänestäjät eivät tykkäisi.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana kannattaa huomata, että liittovaltiossa, joka toteuttaisi Espanjan tasoiset julkisen sektorin palvelut ja tulonsiirrot, voisivat Espanja, Kypros, Kreikka, Slovenia, Portugali, Malta, Slovakia ja Viro tuntuvasti keventää verotustaan ja silti saada saman tai laajemman julkisen sektorin sekä enemmän tulonsiirtojaan kuin tällä hetkellä. Pohjoiset jäsenmaat maksaisivat koko lystin joutuen samalla leikkaamaan omia julkisia palveluitaan ja sosiaaliturvaansa. Nettosaajille liittovaltio olisi pelkästään hyvä diili. Suomelle taas erittäin huono diili.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

28Suosittele

28 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (104 kommenttia)

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Sikäli hieman liian optimistinen, ettei tässä ole varmaankaan nykyisiä velkoja mukana, kun en mainintaa huomannut. Voiko primääritaseen kohdalta silloin odottaa ihan yhtä ruusuista laskelmaa?

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

hys heinäsirkat jne. Pentikäinen suuttuu!

Matti Jalagin

Vesivaaka-unioni?

Taisi Isokallio muuten menneellä viikolla ihmetellä, kun aiotun 7 miljardin sijaan uutta velkaa otettiinkin 10 miljardia; vaihteeksi.

Olemme todellisuudessa kohta tilanteessa, jossa tämä pakkososialismi on ajanut itsensä tilanteeseen, jossa se säilyy ja pidetään yllä enää pakolla.

Eli vertaukset siihen epäonnistuneeseen NL-onnelaan eivät ole liioiteltuja.

Jälki tulee olemaan rumaa eikä romahdus vie 70 vuotta tässä tapauksessa, mutta harmi on, etten ehdi enää nähdä markkinataloutta muualla kuin noissa entisissä kommunistimaissa.

Yläkerran toimitusjohtaja taitaa olla leikkisä ja veikeä hahmo.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Eihän Luxin touhu mitään tyhjää pyörittämistä ole! Tuo lilliputti tekee arvokasta työtä ja pienentää omistavan luokan verorasitetta koko Euroopassa tuntuvasti. 99% kiittää.

Olli Pusa

Kiitos analyysistä. Max Planck instituutti päätyi lukuun 10 miljardia vuodessa Suomen maksuosuutena.

Itse laskeskelin asiaa rautalankamallilla olettamalla, että liittovaltion budjetti on 25% BKT:sta (taitaa olla sen verran USA:ssa ja sattunmalta myös Suomessa). Tuon mukaan Suomesta liittovaltio keräisi maksua 50 miljardia. Lisäksi oletin, että Suomen nettomaksu liittovaltiolle on 20% tuosta eli 10 miljardia vuodessa.

Oli summa 7, 8 tai 10 miljardia, kun se laitetaan nykyisen 7 miljardin vajeen ja kestävyysvajeen päälle, se aiheuttaa räjähdyksen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ja kaikista arvioista puuttuu poliittinen ulottuvuus. Euroopassa rahoitetaan liittovaltion maksuilla muunlaisia menoja kuin USA:ssa, jossa armeija on suuri kustannuserä. Se tarkoittaa, että tulonjakoon liittyvät intohimot ovat suurempia. Ja euroalueella tukea saavat maat ovat sellaisessa asemassa, että ne voivat ihan demokraattisesti päättää ottaa enemmänkin, eikä tältä voi mitenkäään suojautua.

Oma kysymyksensä on, miten laskelmissa otetaan huomioon muútokset velkasuhteissa? Kun velat yhdenmukaistetan, kaikilla mailla on periaatteessa velkaa yli 90% BKT:sta. Suomessa se vastaa 180-190 miljardia eli kasvua lähes 100 miljardia, Toisaalta velka vähenee kriisimaissa. Niiden rahoista kuluu vähemmän velan kustannuksiin.

On helppo ymmärtää, miksi kriisimaat ajavat tuollaista mallia. Mutta on täysin käsittämätöntä miksi Suomen johto ajaa samaa mallia, joka tiedetään katasrtofiksi Suomelle?

Jos joku on huolissaan Suomen turvallisuudesta, suhteutetaan lukuja hieman. Nyt puolustusbudjetti on 2 miljardia vuodessa. Jos armeijan varustautumista nostetaan yhden vuoden tulonsiirroilla eli 10 miljardilla, Suomen puolustusvalmius on loistava. Tai puolustusbudjetti kaksinkertaistetaan ja vieläkin se on moninkertaisesti liittovaltiota halvempaa. Eikä euroliittovaltio tuo edes mitään turvallisuutta, koska sillä ei ole siihen kykyä. Länsi-Euroopassa on puolustus ajettu totaalisesti alas.

Miksi tätä hulluutta ajetaan? Miten kehitys voidaan pysäyttää? Jos tuollainen pakkosäästäminen joudutaan liittovaltion vuoksi toteuttamaan, on selvää että sillä on ratkaiseva vaikutus kuntien toimintaan. Miksi se ei olisi relevantti kunnallisvaaliteema? Siinä kysymyksiä pohdittavaksi.

Matti Jalagin

Hallitus ilmiselvästi haluaa sen yövartijavaltion; Suomeen.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Se ei ole relevantti kysymys siksi, että päätös - tai siihen ajautuminen - on jo tehty, eikä Mikaelin ja Antin Kauhugalleria, tai Alakoulukujan Moniosaajakerho, tai Kivitornin säätiöyhdistysrypälepommi halua nostaa asiaa esille. Muuten voisi sataa jonkun muun laariin. Vaihtoehtoina Vas, Vih, RKP? Give me a break. Arhinmäki tiesi homman nimen, mutta ei antanut sen haitata. Viuh sanoo takki.

Arhinmäki sanoin sen itse parhaiten:
https://www.youtube.com/watch?v=YyfhWcSa6MM

Olli Pusa

Arhinmäen täytyy olla hölmö. Harvasta löytyy useita videoleikkeitä, joissa noin suoraan jää kiinni äänestäjien huijaamisesta. Takinkäännöksen vauhdikkuutta kuvaa se, että Arhinmäen ryhmä hajosi eduskunnassa. Saa nähdä, miten käy vaaleissa. Saattaa useampi vasemmistoliittoa äänestänyt miettiä muita vaihtoehtoja.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #49

Arhinmäki on taitamaton poliitikko. Kertoi hölmönä rehellisesti ensin, mitä mieltä on, joten sitten kun takki kääntyi, se on ilmiselvää kenelle tahansa tilannetta seuraavalle. Olisi tehnyt kuten kaikki muutkin: "en tiedä, en muista, täytyy katsoa, tällä hetkellä näyttää siltä, että siihen ei mennä, Suomen tavoite on blaablaablaa". Ja koko ajan kuitenkin hallituksen iltakoulussa kalvosulkeisissa on ihan selkeät tiedot ja suunnitelmat, mitä seuraavaksi. Uskomatonta sumutusta.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #68

Epäilen kyllä, että Arhinmäellä on aikamoisia uskottavuusongelmia. Olin Ryhmäteaterin Eduskunta II - Satiiri veljeskuntien Suomesta näytelmän ensi-illassa syyskuun lopussa. Kuvittelisin, että tuon tilaisuuden yleisön keskuudessa Arhinmäki ei olisi epähenkilö.

Sitten paikalle ilmestyi ensin Arhinmäen avustaja ja jonkin ajan päästä Arhinmäki itse. Yleisön keskuudessa vitsailtiin laajasti, että Arhinmäki laittoi avustajan ensin tunnustelemaan, uskaltaako paikalle tulla.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Meni muuten video suorilta tuossa parille frendille. Bookmarkinkin se ansaitsi.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Eräiden arvioiden mukaan "hyvässä hapessa" olevan nettomaksaja Hollannin asuntolainakannassa on ilmeisesti jo 200 miljardia euroa uponneita luottoja. Ranskassa uusia lainoja on nostettu viimeisellä kvartaalilla 30 % pudotuksella, eli asuntojen hinnat lähtee kohta vauhdilla alas.

Tilanne lienee ok niin kauan kuin lainan maksaja pystyy hoitamaan edes korot, mutta ison luudan viedessä työpaikkoja aletaan kysellä laskun maksajien perään toden teolla.

Vaikka sun skenaario oli aika negatiivinen, niin taitaa kokonaisuudessaan olla vielä optimistisen puolella? Periaatteessa euron ja dollarin pitäisi heiketä kilpaa muihin valuuttoihin karmeaa vauhtia, mutta käsittääkseni näin ei ole tapahtunut?

En tosin seuraa kovin aktiivisesti kurssikehityksiä ja muutenkin pitäydyn mieluummin reaalimaailman haasteissa, mutta sinnehän tämä iskee.

Vähän ihmettelen suomalaisten reaktiota persujen varoituspierusta tuulettimeen kun Euroopasta tulee suhteessa satamaan tulivuorellinen sitä ihtiään. Siin poikiin perskarvat kärähtävä...khihihi

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Hollanti lienee lukujen valossa ensi vuoden "puun takaa" -yllättäjä. Ongelmia tulee "ikuisuusasuntolainoista" (maksetaan vain korot), laskupaineessa olevat hinnat ja pankit joutuvat kuitenkin kiristyvään tilanteeseen (transaktioverot sun muut) ja niiden rahoitus kävisi siksi vaikeaksi jos ei mahdottomaksi.

Olli Pusa

Suomikin voisi yllättää, jos päätetään ettei eläkerahastoja lasketakaan julkiseen talouteen.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

On varmaan mielestänne hyväkin vitsi ryhtyä laskemaan kuluja kun koko liittovaltion tavoiteltu rakenne on kokonaan keskustelematta - ainakaan julkisuudessa. Mistä löydettäisiin motivaatio sille, että rikkaammat todella päättäisivät, että köyhimmille pitää järjestää vähintään Espanjan tasoinen sosiaaliturva päivästä yksi alkaen.

Jos maiden väliset BKT-erot 20 vuoden kuluttua ovat edelleen noin suuret, niin EU:n liittovaltiossa määritelty minimisosiaaliturva on todennäköisesti sillä tasolla, ettei sen edelleen alittavien tukeminen vie rikkaampien osavaltioiden ihmisiä barrikaadeille.

Ei uskoisi, että isot miehet yrittävät noin alkeellista pelottelufeikkiä. EU:sta ei tule yhdessä yössä USA:n kaltaista liittovaltiota. Sellainen ei olisi poliittista realismia.

Liittovaltiota kohti kuitenkin mennään. Aikataulua en ennusta.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Börje - vastahan me keskustelemme aiheesta. Olisi ehkä ihan viksua NYT keskusteluissa asettaa jonkinlaisia reunaehtoja ja miettiä myös niitä äärivaihtoehtoja - sekä toteutuneita keissejä esim. USA:n mallin pohjalta. Ettei käy kuten aina aiemmin, että ihmetellään jälkikäteen.

Kantasi (liittovaltio on ihanaa! muut ovat ymmärtämättömiä!) on tullut harvinaisen selväksi jo aiemmista viesteistä. Olet joko tahallaan tai ymmärtämättömyyttäsi ohittanut ne lehdistössä, komission suunnitelmissa ja ajatushautomoissa liikkuneet raportit, joiden mukaan tämänsuuntaista kehitystä pukkaa.

Mutta olihan sinulla tässä asiaakin, joten vastataan. Ensinnäkin, teksti ei ollut omaani, joten jatkokyselyt kannattaa suunnata tyhmyrin blogin seinälle. Omasta puolestani veikkaan, että motivaatio tulonsiirtoihin löytyy siitä, ettei FANG-maiden (TARGET-balanssivelkojamaat) tarvitse kirjata omien pankkiensa luottotappioita velkaisista maista, tai kirjata TARGET-balansseja alas. Siinä se. Sen sijaan, että Eurosystem romahtaisi balanssivajeisiinsa ja mm. Saksan, Ranskan ja Hollannin pankit luottotappioihinsa, kipataan koko roska tasaisesti koko Euroopan niskaan - vaikka lasku ei meille kuulu, emmekä mitään omaa siinä pelasta.

Ajatus esim. siitä, että tulonsiirroilla onnistuttaisiin tasaamaan pysyvästi BKT-eroja on yhtä riehakkaan optimistinen kuin vaikkapa se, että aluepolitiikka Suomessa on valtava menestys, tai että kehitysapu tekee pitkällä aikavälillä itsensä tarpeettomaksi. Näytöt tästä ovat aivan päinvastaiset. Tulonsiirrot tulevat olemaan pysyviä, ja kun enemmistöpäätöksillä mennään, Suomi pelkkänä maksumiehen paikalla on varmasti äänestyksissä yksin. Vai mitä luulet Saksan äänestävän, jos sen pankkien saatavat ovat kiinni tulonsiirtojen jatkamisesta - tai varsinkin, mitä mieltä ne nettosaajamaat ovat äänestyksissä?

Liittovaltiota kohti ollaan menossa, siitä olen samaa mieltä. Oleellinen kysymys onkin, halutaanko siihen mennä mukaan ja millä ehdoilla. Ja käykö niin, että kun siihen lähdetään mukaan, sen rakenne ja koko muuttuu kuvatunlaiseksi katastrofiksi.

Olli Pusa

Rakenne muuttuu vääjäämättä kuvatun kaltaiseksi katastotrofiksi. Muuten koko liittovaltiohankkeella ei ole merkitystä niille, jotka sitä ajavat.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

On tässä sen verran katseltu unionitouhuja taloudellisessa myötämäessä, että on nähty veturien homman olevan aika lailla hanurista. Kun kaikesta päätellen samat hemmot "syventää" integraatiota, niin kyllä maalaisjärki kertoo sen vievän syvemmälle hanuriin.

Siitä kertoo myös poliitikkojen totaalihalvaantuminen laskun maksussa. Koko velkaelvytysvara käytettiin pikkukyykkyyn 2008-2010, eikä tehty rakenteille mitään. Nyt on perustettu jo useampi mielikuvitusrahasäiliö, joista pumpataan bittejä sinne tänne.

Nyt tulee kyllä sitten muutoksia työvoimarakenteeseen ja nopeasti tuleekin.

Tulisitko Uimonen siekin lähihoitajakoulutukseen peruspäivärahalla, niin mie voin myyä siut autistihoitajaks parin vuuen piästä? Sie kun olet viksu mies, niin suattasit piästä esimiesasemaan ja saesit liki kympin kätteen tunnilta. Jos halapatyövoema ei piäse sen alle, vuan sopimuksistahan myö pietään kiinni, eiks pietäkin ;)

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

"Tyhmyri" lähetti Börjelle seuraavanlaisen vastauksen:

Liittovaltiolla ei euroa pelasteta jos liittovaltio ei:

1) Varmista osavaltioittensa kykenevän suoriutumaan liittovaltion tasoisten lakien toteuttamisesta tulonsiirroilla.
2) Ota kaikkia yhteisen toiminnan toteuttamiseksi otettavia velkoja omaan piikkiinsä.
3) Tasaa sekä finanssi- että rahapolitiikkaa koko liittovaltiossa.

Mikäli noita askeleita ei oteta, niin liittovaltiolla ei ole mitään vaikutusta. Vasta jenkkityylinen liittovaltio mahdollistaa yhteisen valuutan. Ilman jatkuvia ja merkittäviä tulonsiirtoja edes USA ei pysyisi kasassa. Silkka taloudellinen tosiasia.

Asiaa koskeva tutkimus löytyy tuolta: http://utopia.duth.gr/~pgkogkas/duthwp/4-2012.pdf
Paperissa on käytetty aivan perustason analyysejä. Lopputuloksena näkee, että ilman tuntuvia tulonsiirtoja USA hajoaisi taloudelliseen mahdottomuuteensa.

Soveltamalla samaa OCA-mallia Euroalueeseen saa lopputulokseksi juuri sen, että tulonsiirtojen pitää olla USA:n tulonsiirtoihin verrattuna hurjia ja alkaa aivan alusta asti.

Toisin sanoen mikäli tulonsiirrot eivät ole jatkuvia ja huomattavan suuria, niin liittovaltiosta ei ole pelastamaan euroa eikä ratkaisemaan niitä ongelmia joita nykytilanteessa on.

Vain tiukka ja nopeasti toteutettu liittovaltio antaa mahdollisuuden pelastaa euro. Valitettavasti tuollainen liittovaltio on Suomelle epäedullinen ja suomalaiselle veronmaksajalle todellinen katastrofi.

t. Tyhmyri

Olli Pusa

Enkä sittenkään ole vakuuttunut, että liittovaltio voisi pelastaa euroa - vaikka sillä olisikin nuo katastrofiseuraukset. Syy on politiikka, jossa USA:ssa ja eurovaltiossa on muutamia olennaisia eroja.

Eurovaltioilla on vanha kansallisvaltion historia, siksi myös enemmän intohimoa kotiinpäin vetämiseen. USA:ssa tuollainen osavaltion identiteetti on pienempi ja ihmiset muuttavat osavaltiosta toiseen työn ym. perässä.

Toinen olennainen ero on liittovaltion menojen rakenteessa. Vaikka kokoluokka olisi samanlainenkin, on menojen jakautumisessa olennaisia eroja. USA:ssa valtava osa liittovaltion menoista menee turvallisuuskoneiston ja armeijan ylläpitämiseen. Se ei herätä valtavia intohimoja osavaltoiden kesken, mitä ehkä joukko-osastojen sijoittelussa kotimaassa. Euroliittovaltiossa sen sijaan valtava osa liittovaltion menoista kuluisi erilaisiin sosiaalijärjestelmiin ja palveluihin kansalaisille. Niissä poliittiset intohimot ovat aivan eri luokkaa ja mahdollisuudet kotiinpäinvetämiseen ovat suuret.

USA:ssa verojen kasvattaminen on epäsuositumpaa kuin euroalueella. Koko asennekulttuuri on toinen. Ja kyllä vanhat arvostaan kiinni pitävät entisen eurooppalaiset suurvallat (nykyiset keskitason valtiot) jatkavat omien etujensa lypsämistä liittovaltiossakin.

Börje on hyvä esimerkkitapaus siitä, miksi tuo hulluus on päässyt noinkin pitkälle. Ajetaan ideologisia harhoja talouden realiteeteista välittämättä. Faktoista huolimatta paetaan fraasien taakse. "Ei se liittovaltio tule täysimittaisena". "Muutos on hidas" jne.

Börjen kommentti kertoo kaiken. Hän on näilläkin palstoilla hehkuttanut liittovaltion ajamista nopeasti. Ja nyt hän tunnustaa, ettei edes tiedä, mitä se tarkoitatisi. Varmaankin juuri sitä vastuullista politiikkaa.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari Vastaus kommenttiin #14

Pusa kuvasi aivan oikein muutamia USA:n ja Euroopan keskeisiä eroja: poliittisia, kulttuurisia ja mentaliteettiin liittyviä.

Erona Eurooppaan ja EU:hun, amerikkalaisuuden eräs tärkeä perusta on sen perustuslaki, jota opiskellaan jo kouluissa. Se on lähes jokaisen kaalissa perusperiaatteineen ja arvossa.

Toinen on sen laajasta ja kirjavasta kansallistaustasta huolimatta yhteinen kieli. Jopa lipulla on tunnearvoa aivan toisin kuin EU:n tähtikehällä.

Kolmas on tietty varovaisuus olla "riipumaton julkisesta tai keskusvallasta" tai - kuten siellä joskus tavataan sanoa - ns. sosialistisesta byrokratiasta, valtion holhouksesta. Kullakin osavaltiolla on kaksi senaattoria, mutta kongressissa osavaltojen koko näkyy. Osavaltioilla on myös omat "capitoliuminsa".

Neljänneksi yhteiskunnassa yleensä vallitsee, ei deprivoiva, vaan kannustava ilmapiiri lähes kaikelle: oma-aloitteisuudelle, innovaatioille, yrittäjyydelle, ahkeruudelle jne. Ne ovat osa jenkkien mentaliteettia. Siellä ollaan ylpeitä siitä, että saadaan jotain aikaan. Meillä ylistetään työryhmien raportteja.

Sanalla sanoen euro-17:n puitteissa ei yksinkertaisesti voida keinotekoisesti kehittää "eurooppalaisuuden identiteettiä" Brysselistä sanellen. Me emme juuri tunne tai edes kunnioita EU:n perustuslakia (p-sopimus) täydennyksineen, meillä ei ole yhteistä kieltä, meillä on suuret, raskaat, tuhlailevat ja hitaat julkiset sektorit. Kannustimet oma-aloitteisuuteen, innovaatioihin, yrittäjyyteet tai ahkeruuteen eivät juuri näy sen tyyppisten toimijoiden lähipiirissä. Mentaliteetit, kulttuurit, moraali ja toimintatavat ovat eri maissa kovin kaukana toisistaan ja joskus hyvin epärationaalisia jne.

Euroopalla (EU- ja euroalue) ei taloudellisesti ole aikaa eikä eväitä sukupoven kestäviin kriiseihin, mutta toisaalta aidon "eurooppalaisuuden" synty taas vaatisi todella kauan aikaa - ei pakkoa.

Tämän lyhemmin en osaa sanoa. Nyt on vain lisäksi niin, että suurista maaeroista johtuvat kriisit eivät ole herättäneet jäsenvaltioita ns. parannuksentekoon, vaan tukien ja omien etujen haalimiseen.
Jos siis homma ei toimi, onko mitään järkeä maksattaa siitä hintaa, että kipeää tekee?

Tällaista eivät michiganilaiset katsoisi kovin mielellään, jos ilmiö koskisi vaikka "syvää etelää" USA:ssa.

Kari Ahlava Vastaus kommenttiin #21

Amerikkalaiset eivät arvostele omaa maataan juurikaan. Se on epäisänmaallista. Siksi sinne on pesiintynyt paljon huonojakin asioita. Tuo ideologinen ajattelu on vain ulkokuorta. Molemmat valtapuolueet ovat korporatiivisia ja riippuvaisia rahoittajistaan. Toivoa paremmasta ei ole, mutta onhan tuo asenne, mistä kirjoitat, millä voi pahana päivänä ratsastaa.

En usko, että ulkomaiset mediat uskaltaisivat tehdä todenmukaista dokumenttia asioista. Siitä voi tulla diplomaattinen selkkaus. Kotimaassa esitetään, mitä esitetään, hyvin pinnallisesti ja positiivista mielialaa yritetään pitää yllä.

Näin itse olen nähnyt sikäläisten asiat. Maailman paras maa. Sen amerikkalaiset haluavat pitää käsityksenään.

EU:n ei koskaan pidä mennä yrittämään sellaista patriotismia ja yhtenäisyyttä. Se ei tule onnistumaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #34

Kari Ahlava,

muutosta on ilmassa Ameriikan ihmemaassakin.

Qatar paikkasi Yhdysvaltain demokratiavajetta televisioimalla pienpuolueiden ehdokkaiden vaaliväittelyn http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=5456

Samasta aiheesta RT http://rt.com/usa/news/rt-third-party-debate-stein...

Samasta aiheesta eli "republikraateista" http://www.veteranstoday.com/2012/10/22/alternativ...

Jokseenkin ironista kyllä, että vieraat maat huolehtivat Yhdysvaltain "demokratian" laadusta nostamalla esiin pienpuolueita, toimivat "Radio Free Europena" Yhdysvalloille.

Hyvä dokumentti Yhdysvaltain "sotaekonomiasta" eli The Power Principle

osa 1 (Empire) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd...
osa 2 (Propaganda) http://www.youtube.com/watch?v=b1J9ybfRWSk&feature...
osa 3 ( Apocalypse) http://www.youtube.com/watch?v=9qJE_rPvEgE&feature...

Kari Ahlava Vastaus kommenttiin #99

Joo. Kaksi puoluetta pitää valtaa, jotka kumpikin ajavat korporaatioiden asioita huolimatta siitä, mitä vaalipuheissa sanovat.

Valtamediat pitävät kummankin puolia omilla tahoillaan kynsin hampain, vaikka CNN on yrittänyt olla objektiivisempi.

Se, että muutosta tähän olisi tulossa, on mahdottomuus. Amerikkalainen ihminen ei ole aktiivinen etsiessään ymmärrystä. Maailman asiat eivät kiinnosta. Taloudessa pienyrittäjyys jää jalkoihin vähän niin kuin meilläkin tekee.

Washington Post on julkaissut pari päivää sitten suosittelunsa Obaman puolesta. Yksi syy on se, että Romney ei tiedä ulkopolitiikasta mitään.

Oma näkemykseni on ollut, ettei siellä ole kukaan presidentti ennen valtakautensa alkua tiennyt maailman asioista, jonka johtajaksi on pyrkimässä, juurikaan yhtikäs mitään.

http://uutisvahti.blogspot.com/2012/10/washington-...

Kari Ahlava Vastaus kommenttiin #14

Sanon vain, että byrokratiaa on jo nyt aivan liikaa. Sen kustannuksia vähätellään, mutta muistissa on EU:n 400 000:n euron uusi logo. Hyvän logon saa satasella.

Tuhlaamiselle ei ole mitään suitsia näissä suurissa ympyröissä. Ja aina on joku veljenpoika tai muu, joka laitetaan asioita tekemään.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #33

Yhtä byrokraattia minä kuitenkin vielä kaipaan EU:hun. Sellaista, joka saisi EU:n tilinpidon siksi paljon tolkulliseksi, että EU:n tilit edes yhtenä vuotena hyväksyttäisiin tilintarkastajien toimesta.

Kari Ahlava Vastaus kommenttiin #63

Niin. Kenenköhän idea se oli, että laitetaan tämmöinen määräily turhista asioista pystyyn. Miten näitä asioita EU:ssa oikein ryhdytään ajamaan?

Kaikki asiallinen toiminta puuttuu, ei ole muuta kuin sössäämistä kaikessa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"On varmaan mielestänne hyväkin vitsi ryhtyä laskemaan kuluja kun koko liittovaltion tavoiteltu rakenne on kokonaan keskustelematta - ainakaan julkisuudessa."

Miksi sitten olet jatkuvasti suosittelemassa, että liittovaltio kasaan ja äkkiä euron pelastamiseksi? Luvattoman hölmöä.

Jos siitä taas on keskusteltu salakabineteissa vaan ei julkisuudessa, lopettakaa ihmeessä Suomen avoimen ja läpinäkyvän hallintotavan valheellinen mainostaminen.

Olli Pusa

Börje edustaa tyypillistä liittovaltion haikailijaa. On valittu poliittinen tavoite selvittämättä ollenkaan, mitkä ovat sen vaikutukset. Eihän noin idooottimaista hanketta Suomen kannalta muuten voisi kannattaa.

Ja samanlaista hulluuttako se on isokenkäisemmillä Suomessa vai kyynistä laskelmointia?

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Börje Uimonen toteaa Aamulehdessä epäonnistuneiden IT-projektien syyksi "yritetään haukata liian iso kakku yhdellä kerralla tai sitten hypätään projektiin liian nopeasti".

Hänen kollega Reino Myllymäki puolestaan arvioi "Yleensä epäonnistumisen takana ovat huono johto ja huono suunnittelu."

Eurojärjestelmä on epäonnistunut. Mielestäni ylläolevat argumentit sopivat täydellisesti myös eurojärjestelmään.

Kuitenkin ainoa ratkaisumalli Börjeltä on siis lisää samaa, vieläpä samojen ihmisten ja organisaatioiden tekemänä.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Varmaankin on juuri näin, mutta kyllä nyt on kyseessä se, että mahdottomasta yritetään tehdä mahdollista. Sopassa on liian erilaiset "hedelmät", jotta keitosta saataisiin syötävä. Tässä halu menee järjen edelle. Nyt on ryhdyttävä puhumaan "matematiikkaa".

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Aivan. Liittovaltioonkin mennään osa-alue kerrallaan. Ei kertarysäyksellä.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Juuri siltä se ei näytä. Eurojärjestelmää hinkattiin kasaan aikoinaan vuosikausia, ja se oli ihan katastrofi, kuten olemme nyt saaneet huomata. Nyt sitä kasataan kiireellä, pakottavien kansallisten intressien ristitulessa. Puolestani voit uskoa mihin haluat, mutta voisin lyödä aika ison vedon kanssasi, että pepulleen menee. Tietenkin taas sitten joku keksii, että "lisää liittovaltiota".

Olli Pusa

Osa-alue kerrallaan? Tuskin kun paniikki on päällä ja juuri noita tulonsiirtoja tarvitaan euron pönkittämiseksi. Vai oletatko järjestyksen olevan rahat nyt ja järkevä hallinto sitten 10-20 vuoden kuluttua?

Ja mitä iloa siitä osa-alue kerrallaan tapahtuvasta muutoksesta olisi. Katastrofi tulisi joka tapauksessa, ehkä pari vuotta viivyteltynä.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Veikkaan, ettei tule olemaan helppoa edes tunnistaa missä vaiheessa Euroopan Unioni todellisuudessa vaihtuu Euroopan liittovaltioksi. Varmaan siinä joku seremonia järjestetään, mutta tapahtuuko silloin joku oleellinen muutos? Verotusoikeuskin syntyy vähitellen jäsenmaksujen kautta. Toivotaan, että enimmäkseen edetään suunnitelmallisesti, eikä pelkästään kriisien kautta.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #24

Ja mitä merkitystä tuollaisella saivartelulla on. Asia on yksinkertainen

1) Liittovaltiossa Suomea odottaa rajut etujen leikkaukset ja hyvinvointivaltio miuuttuu yövartijavaltioksi

2) Lopputuloksen kannalta on aivan sama, viekö muutos hieman enemmän tai vähemmän aikaa. Lopputulos on Suomen elintason romahdus.

Älä kiemurtele kuin mato koukussa Börje. Kun kerran liittovaltiota vaadit, kerro mistä Suomessa säästetään julkisesta taloudesta tuo 10 miljardia vuodessa?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #25

Hyvä kysymys Olli. Ottaako EU:n byrokratia entisten kansallisvaltioiden työntekijät vanhoina työntekijöinä vai lähetetäänkö esimerkiksi kansalliset verovirkailijat kilometritehtaalle. Jos veronkanto tulee siis yhteisön tehtäväksi.

Ja miten byrokratian kokoa suitsitaan ja valvotaan ja miten toteutuu läpinäkyvä hallinto?

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #82

Nythän EU:lla on linjana, että se palkkaa eri maista etupäässä nuoria työntekijöitä. Sellaisia, joille ei ole ehtinyt kehittyä lojaalisuutta omaan kansallisvaltiota kohtaan ja joista saadaan kritiikittömiä EU:n käskyläisiä.

Jos samaa oppia noudatetaan, kansallisvaltioiden työntekijöistä suuri osa laitetaan kilometritehtaalle, ainakin vastuulllisissa asemissa olevat.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #83

Tuossa Olli muuten voi olla se koukku, joka voi Suomessa tarttua. 40+ virkaköpeillä ei muutamaa "erikoisen tärkeää" (puoluekirjat ja vanhat palvelukset Suurelle ja Mahtavalle) lukuunottamatta ole mitään asiaa lihapadoille. Ainahan se vanha posse puhdistetaan alta pois.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #88

Eivät vain tajua, että heidän virkansa ovat ensimmäisenä pölkyllä. Ja ovat äärimmääisen nöyriä ja kuuliaisia kaikille hulluuksille, koska pelkäävät asemaansa. Pitää eri tavoin osoittaa lojaalisuutta. Jos sittenkin pelastuisi.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #24

Sitähän tässä varmasti kaikki muutkin toivoo - että ei edettäisi pelkästään kriisien kautta.

Mutta mutta..where's the beef?

1) Mitä Suomi hyötyy siitä, että lapioimme vauraudeltaan ihan keskimääräisestä maastamme tulonsiirtoa muihin maihin?

2) Systeemi-ihmisenä varmasti myös sinustakin riskianalyysi olisi järkevä tehdä, eikö vain? Missä viipyvät riski-, ja skenaarionanalyysit?

3) Mihin laitetaan "laidat" - eli mihin maa on valmis suostumaan ja kenen kanssa, ja miten varmistetaan, että sopimus ei muutu ja sitä myös noudatetaan jatkossakin?

Pyydän kohteliaasti, että laitat hetkeksi idealismisi ja ideologiasi kukkaruukkuun. Asennoidu tähän hetkeksi analyyttisesti. Onko tämä riskitön tai vähäriskinen homma? Mitä tällä tavoitellaan? Hyötyykö Suomi missään skenaariossa?

Tämän on oltava numeroiden valossa hyvä juttu - tai muuten tämä on huono juttu, eikä siihen pidä koskea edes pitkällä tikulla.

Käyttäjän AnteroTossavainen kuva
Antero Tossavainen Vastaus kommenttiin #24

Börje. Unohdat , että (KOK)Katainen ja (SDP)Urpilainen eivät ole ikuisesti hallituksessa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #24

Enimmäkseen kyllä edetään suunnitelmallisesti kriisien kautta. Kriisithän ovat mahdollisuus toteuttaa sellaista, mikä ei muuten menisi läpi, kuten useampikin EU-poliitikko on todennut.
Jos ei kriisiä ole, sellainen tehdään. Kuten Suomessa 1990-luvulla.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Börje, et reagoinut mitenkään "tyhmyrin" suoraan vastaukseen sinulle. Liittovaltiosta ei ole tavoitteen (euron pelastaminen) kannalta mitään hyötyä, ellei liittovaltio ole todella syvä ja laaja.

Mielelläni näkisin sinulta argumentatiivisempaa otetta keskusteluissa, mutta historian valossa epäilen, tuleeko näissä "uskon asioissa" sitä sinulta. Mielelläni yllättyisin iloisesti tässä asiassa.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #44

Ja minä odotan Börjeltä vastausta kysymykseen, mistä Suomessa säästetään julkisesta taloudesta liittovaltiolle maksettava 10 miljardia vuodessa. Tai voihan joku muukin vihreä kertoa asian. Ymmärtääkseni tuo liittovaltiokiima on aika yleinen tauti vihreillä.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #45

Näppituntuma on, että vihreillä esiintyy ammattitautina "muut maksavat"-linjaus. Se sopi ehkä aikoinaan marginaalista ponnistavalle, ympäristöstä huolissaan olevalle liikkeelle. Juuri tämän takia puolueena se on jäämässä enenevässä määrin marginaaliin. Äänestäjät ovat hoksanneet, että sen kaiken kivan "rikastumisen" - kehitysapu, maahanmuutto, liittovaltio, energiakysymykset jne jne. - maksaa joku. Oma fiilikseni on, että se arvoliberalismi on melkoisen näennäistä. "Väärässä olijat" saavat kylmää kyytiä myös vihreissä.

Tämä siis Soininvaaraa ja Jyrki JJJJJJ Kasvia joskus äänestäneen suulla.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #47

Listaan voi lisätä vaikka rikkidirektiivin. Suomi maksaa hinnan, muut nauravat. Mutta vihreissä elvistellään asialla.

Tai sitten vaikkapa turkistarhaus, josta eläinystävänä en ole kauhean innostunut. Mutta lopetetaan turkistahaus Pohjanmaalla, niin saadaan kasa työttömiä ja paikallinen taloudellinen kriisi. Sa samat turkikset tuotetaan sitten josskin muussa maassa ja paljon kehnommissa olosuhteissa. Mikä olikaan hyöty?

Tuo arvoliberalismi on sitä, että vihreät ovat äärimmäisen suvaitsemattomia niitä kohtaan, joiden käsitys suvaitsevaisuudesta ei ole sama kuin heillä.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari
Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

"Ennen ensi viikon märkää tiskirättiäni Suomen Pankin piikissä lymyävistä, vähän keskustelluista mutta taitavasti vähätellyistä riskeistä"

Jään mielenkiinnolla odottelemaan! Kiva nähdä esim. kannanottoasi demokratian toteutumiseen.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Olisin mielelläni saanut sen kasaan ennen vaaleja, mutta tämä varttiomaishoitajan tehtävä (tietenkin ilmaiseksi) sotkee aikatauluja melkoisesti ja mikä pahinta, sattumanvaraisesti.

Mutta muistakaa äänestää omantunnon mukaan, kuten sloganini kuuluu.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Liikanen nostaa nyt sitten esimerkiksi Jari Litmasen Ajax-pelaamisen verrokkina Unioniin. Siinä on nyt jonkin verran eroa, kun EU ei ole yhtenäinen joukkue ja jos onkin niin biljardijoukkue. Katsotaan kenen pussista pallot löytyy pelin päätteeksi.

Suomipoliitikot ovat jo päässeet vaihtopenkille nyökyttelemään. Hyvin etenee joukkueen peli.

Olli Pusa

Paljonkohan Litmanen velkaantui jakaessaan rahaansa Ajaxin muille pelaajille näiden rahapulassa? Vai olikohan Liikasen vertaus täysin järjetön ja osoitus hölmöydestä, paniikista tai muuten vain kusetuksesta?

Jarmo Makkonen

Börje U: "Varmaan siinä joku seremonia järjestetään"

Minkälaista seremoniaa odotat liittovaltion avajaisissa? Mitä oletat että kansalaiset eri valtioissa hurraavat asialle ja olisiko asiallista kysyä tätä etukäteen?

Kari Ahlava

Sitten on vielä Amerikan kohdalla sekin, että mitä verorahoilla saa vastineeksi. Teitä ja byrokratiaa ja monikerroksinen poliisitoimi. Monet siellä ovat sitä mieltä, että tiet pitäisi saada paljon halvemmalla, kun veroja kerätään moninkertaisesti ja vielä tietullipömpelöt on kaiken huipuksi verojen lisäksi pystyssä paikoin tiheään tahtiin.

Olli Pusa

Byrokratian puutteesta ei EU:n hallinto sentään kärsi.

Henry Hammar

Tätä erinomaista blogia kun tässä lukee, niin tautalla siintää Kataisen lammasmainen hymy, jota pääsi jälleen ihailemaan vaali keskustelussa. Vaidoin tosin kanavaa pikaisesti.

Anssi Luoma-aho

Mielenkiintoinen laskelma haastavasta kokonaisuudesta. BKT/GDP-pohjalta muodostettu tulonsiirtounioni johtaisi Suomen kannalta mielettömään lopputulokseen. Meillä esimerkiksi vanhusten- ja lastenhoito muodostaa merkittävän osan BKT:sta, toisin on useissa Keski-Euroopan maissa. Tämän mallin lopputuloksen meillä olisi liittovaltion alhaisimmat käytettävissä olevat tulot ja suurimpien joukossa olevat tulonsiirrot muille osavaltioille, sekä liittovaltion korkein veroaste.

PS. Myös jenkeissä tilanne on vastaavalla tavalla joidenkin osavaltioiden kohdalla vääristynyt. Esimerkiksi Arkansasissa household income on toiseksi alhaisin, mutta silti Arkansas on nettomaksajan roolissa liittovaltiolle.

Olli Pusa

Pitää muistaa, miksi tätä euroliittovaltiota ajetaan kauhealla vauhdilla. Eihän uuden valtion rakentamisessa kiire ole ratkaisevaa. USA on ollut olemassa yli 200 vuotta ja asiat kehittyneet sen mukana.

Euroliittovaltiota ajetaan kauhealla vauhdiolla siksi, että kriismailden kustannuksille löydetään maksaja ja kaaokseen ajautunut euro yritetään pelastaa. Silloin liittovaltiota ajetaan sellaisella mallilla, että tulonsiirrot ovat mahdollisimman suuria.

Se tässä ihmetyttää, miksi suomalainen nomenklatura tuollaista mallia ajaa. Kun tuon politiikan katastrofaalisuus Suomelle on noin helposti havaittavissa.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Banker's logic. Keksin meklarina toimiessani ikävän tosiasian: tienatakseni tuhat markkaa, firman pitää tienata kymppitonni ja asiakkaan silloin hävitä sata tonnia.

Jonkun "kaverin" (yksityishenkilö tai vaikka puolue) saadakseen miljoonan (kovapalkkainen virka tai sitten ihan puhdas "markkinointiponnistelu" eli kirjekuori), pitää jostain repiä sata miljoonaa.

Johan täällä Kokoomuksen ehdokas (ei edes ymmärrä jäävätä itseään, vaikka kannattaisi) puhuu iloisesti taas Guggiksenkin puolesta. Taisivat vahingossa bailata jo rakennusyhtiön lupaamat rahat?

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #43

Meklareilla tuo kähminnän suhdeluku on paljon tehokkaampi kuin poliitikoilla. Ei kokoomus Helsingissä miljoonaa saa rakennusliikeiltä 100 miljoonan hankkeesta. Veikkaanpa että kympppitonneja.

Tärkeää on tapa, jolla maksu saadaan. Muistan kun joskus jouduin viran puolesta istuskelemaan harjannostajaisjuhlien jatkoilla kapakassa lipittämässä viskiä rakennusliikeen toimitusjohtajan kanssa (isommat pomot olivat häipyneet ja jättäneet muut kärsimään).

Pikkutunneilla rakennusliikkeen toimitusjohtaja alkoi haukkua erään kaupungin keskeistä päättäjää hankalaksi tyypiksi. Kun sille piti antaa 15.000 markkaa ( 2.500 euroa!) kahden kesken kirjekuoressa. Hankalaa oli, kun se raha piti putsata piiloon rakennusliikkeen kirjanpidosta.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #46

Eräässä nimeltä mainitsemattomassa firmassa Lapinmökin piti olla työntekijöiden varauksella vapaasti käytettävissä. Työntekijä varasi mökin ja toimitusjohtaja (!) tuli kertomaan, että valitettavasti varaus ei käy. Miksi, ihmetteli hieman märkäkorvainen kaveri. Hetken ihmeteltyään toimitusjohtaja sitten kertoi, että toimialalla ei tietenkään voi kaikkia vieraita merkitä puolijulkiseen varauskirjaan.

Sopii yrittää mulle vinoilla. Mitään hävittävää ei ole, mutta näillä rosvoilla on aika paljon. Tietoa on.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #56

Juuri tuon vuoksi omertan lakia varjellaan. Ilman sitä voisi tulla julki asioita, jotka voisivat muuttaa ihmisten käsitystä suomalaisesta hallinnosta ja yritystoiminnasta. Muutamia juttuja on putkahdellut julki, mutta nyt vúodot on ainakin tilapäisesti loppuneet.

Useimmat meistä tietävät aika paljon. Ja niistä kerrottaessa pitää koko ajan tasapainoilla monenlaisten asioiden välillä.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

On suorastaan käsittämätöntä, ettei tällaista artikkelia nosteta karuselliin. Onneksi Juhani nosti sen edes tänne muiden luettavaksi. Karusellissa näkyy pyörivän maamme kannalta "todella tärkeät asiat" :)

Olkaapa siellä toimituksessa hereillä ensi viikolla, sillä Juhani on lupaillut märkää "suudelmaa" suomen pankin suunnalle.

Olli Pusa

Toimituksella on varmaankin toimintaohjeensa ja agendansa.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Minua karusellittomuus ei yllätä ollenkaan, päinvastoin.

Olli Pusa

Jos kirjoituksesi noostettaisiin karuselliin, kuvittele mikä spekulointi siitä syntyisi ;-)

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Huomion kiinnittyessä eurokaruselliin kuulin erittäin epäviralliselta taholta, että Venäjä olisi jäädyttänyt valuuttaviennin ulkomaisiin investointeihin ja ainakin siinä mielessä tuo saattaa pitää paikkansa, että ainakin jotkut Suomeen suunnitellut venäläisten hankkeet ovat olleet pitkään jäissä.

Onko arvon talousbloggareilla tästä protektionistisesta toimesta enemmän hajua?

Olli Pusa

Ei ole tietoa. Voi olla painostusta jonnekin, voi olla spekulointia eurokriisin pahenemisesta ja suojautumista. Tai voi johtua Vänäjän sisäisistä ongelmista.

Olli Pusa

Alkaa vaikuttaa siltä, että Börje Uimonen ja vihreät eivät halua kertoa, mistä euroliittovaltion 10 miljardin lisälasku vuodessa Suomelle säästetään? Sehän saataisiin kasaan suurimmaksi osaksi lopettamalla kokonaan kuntien valtionosuudet.

Sen jälkeen ei enää olisi varaa esimerkiksi hoitaa vanhuksia syrjäkylillä ja aika hoitaisi heidän pois luonnollista tietä ja aika nopeasti. Samalla säästettäisiin eläkemenoissa.

Perusteluina tuolle esittävät varmaankin, että se on niin ekologista ja euroliittovaltiossa on muutenkin ihan riittävästi vanhuksia. Vanhukset eivät ole uhanalainen laji ja siksi niitä ei tarvitse suojella.

Anssi Luoma-aho

Uimosen ja muiden federalistien mielestä rahasta on turha puhua, kun tavoitteena on uljas ja yhtenäinen Eurooppa. Siinä Euroopassa ruusut kukkivat ympäri vuoden, ihmiset ja eläimet ovat tasa-arvoisia ja kaikilla on hyvä olla.

Olli Pusa

Jos ottaa rahat ahkerilta pohjoismaalaisilta ja antaan hieman rennompaan tyyliin viehättyneille eteläeurooppalaisille eikös sitä silloin voisi kuvata periaatteella:

"jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeensa mukaan". Taisi olla vanha kommunistien iskulause. Tragikoomistahan on, että Suomessa tuota oppia toteuttaa ensisijassa kokoomus.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #72

Tässä se erikoisuus juuri on, nimittäin kuka haluaa lisätä tehokkuuttaan, mikäli muut maksavat laiskottelusta. Hullu paljon töitä tekee...

Tuossa ideologiassa ei tainnut olla edes rahaa mukana, joten haluaakohan joku palata vaihdantatalouteen?

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #74

Tuota ideologiaa kokeiltiin jo. Tuloksena oli romahdus.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #78

Tietenkin tuli romahdus, mitä muuta tuosta voi seurata. Ei rahaa, ei johtajia, kukin kykynsä mukaan, kukin tarpeensa mukaan jne.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #84

Hyvä kysymys, miksi eurostoliitto olisi eri asia?

Anssi Luoma-aho Vastaus kommenttiin #72

Kokoomuksen nulikoiden rooli isänmaan tuhoamisessa on todellakin tragikoominen. Demareiden linja ei ole sinänsä ollut mikään yllätys, mutta kokoomuksen ja myös kepun touhut on ainakin minua suuresti kummastuttaneet matkan varrella.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #75

Demareissa on varmaankin kaksi siipeä. Toinen perinteistä Suomea puolustava. Toinen on sitten 1970-luvun tuote DDR ja neuvostovaikutteineen. Se on ollut viime aikoihin asti puolueessa niskan päällä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Olli, kävi muuten mullakin mielessä tuo "Alkaa vaikuttaa siltä, että Börje Uimonen ja vihreät eivät halua kertoa, mistä euroliittovaltion 10 miljardin lisälasku vuodessa Suomelle säästetään? Sehän saataisiin kasaan suurimmaksi osaksi lopettamalla kokonaan kuntien valtionosuudet."
-----

"Kuntaharjoituksen" eräs taustasyy vaikuttaa kaiken perusteella olevan se, että valtio yrittää keksiä keinoa imuroida enemmän rahaa kuntien valtionosuuksista omaan käyttöönsä, mahdollisesti paikatakseen valtion budjetin aukkoja, jotka ovat syntyneet muun muassa EU:lle menneistä maksuista sekä kriisimaiden kautta kierrätetyistä ydinmaiden pankkien tukipaketeista. Ja veroparatiiseihin menetetyistä verotuloista.

Toisin sanoen paikatakseen typerän politikoinnin ja harkitsemattoman toiminnan seurauksia.

Kuntaliitokset eivät kuntien - tai valtion - budjettiaukkoja paikkaa. Helsinki esimerkiksi maksoi (vuonna 2010) oppilasta kohden perusopetuksesta liki 2 000 euroa enemmän kuin Oulu - ja molemmat maksoivat enemmän kuin Lumijoki, jossa on 2000 asukasta.

http://www.kunnat.net/fi/haku/sivut//results.aspx?...

http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/Sivu...
Sote-puolella suhdeluku on noin 300 euroa - pienten kuntien eduksi, toisin sanoen pienissä kunnissa kustannukset ovat pienemmät. Kriittinen raja näyttäisi olevan 16 000 asukasta, jonka jälkeen kulut alkavat nousta.

Järkevämpää olisikin uudistaa palvelurakennetta suurkuntien rakentelun sijaan.

Sivuhuomautus: Ahvenanmaalla on 28 000 asukasta ja 16 kuntaa - joihin ei kuntauudistuksessa aiota koskea.

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=5506

Olli Pusa

Tuolloin idean pitäisi olla, että kerätään rahat valtionosuuksiin kuten ennenkin, mutta ei anneta niitä kunnille vaan käytetään liittovaltion menoihin.

Epäilen, että noin pitkälle ei asiaa ole ajateltu. Kuntien valtionosuuksien karsimisella yritetään vain kuroa budjetin nykyisiä aukkoja kiinni.

Budjettinikkareiden pöydällä liittovaltion tulonsiirrot tuskin vielä ovat. Ne ovat liittovaltiohaaveilijoiden tulevaisuutta. Toivottavasti eivät ole koskaan todellisuutta.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Edesmenneellä isoisälläni Antti Mikkolalla oli sanonta: ”Parempi paha nimi kuin kurjuus”. Isoisäni kuoli kaksi vuotta ennen syntymääni. Tämä hänen sanontansa pätee täysin myös nykypäivänä. Euroliittovaltio tuo kurjuuden. Sen vuoksi tätä liittovaltiokehitystä onkin syytä arvostella.

Mitä tulee tähän Suomen pankin ”piikkiin”, niin siitä Esko Seppänen kirjoitti 8.9.2012 Helsingin Sanomissa: ”Suomen Pankin taseen loppusumma kasvoi kesäkuusta 2011 viime kesäkuuhun yli kolminkertaiseksi: 32 miljardista 106 miljardiin euroon”.

Kasvu on ollut siis vuodessa 74 miljardia euroa. Velkaisen maamme vastuut ovat kasvaneet todella hurjasti. Hirvittäviä lukuja.

Kiitän Juhani Huopaista hyvästä kirjoituksesta. Toivon mukaan se menisi mahdollisimman monelle ”jakeluun”, varsinkin näin kuntavaalien alla. Kunnallisvaalit ovat vääjäämättömästi myös ”eurovaalit”. Kannatus hallituspuolueille on kannatus heidän harjoittamalleen euro-politiikalle.

Olli Pusa

Kunnallisvaalit ja europolitiikka liittyvät kiinteästi toisiinsa. Jos liittovaltio etenee ja sieltä tulee vuodessa 10 miljardin lasku, mistä se säästetään (Börje ei ole suostunut asiaan vastaamaan)?

Harvoja kohteita, josta tällainen summa voidaan säästää on kuntien valtionosuudet. Nekään eivät aivan riitä, mutta kattavat suurimman osan tuosta lisälaskusta.

Sen jälkeen voidaankin ajaa alas kuntien palvelutuotanto rahojen loppumisen vuoksi ja siirtyä "yövartijavaltioon". Mitähän merkitystä tässä tilanteessa on sillä, millainen hoitajasuosituksen prosentti nyt asetuksiin kirjoitetaan vanhusten laitoshoitoon? Nuo laitoksethan joudutaan ajamaan kokonaan alas laskun tultua.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Täsmennetään siis vielä - Suomen VASTUUT (mitä on luvattu tietyissä tilanteissa maksaa ja kenelle) ovat eri asia kuin Suomen Pankin SAATAVAT. Jos meillä olisikin vain vastuita, ne voisi jopa jättää maksamatta, jos tarpeeksi älyttömäksi menee. Mutta saatavia on vähän huono lähteä hakemaan.

Olli Pusa

Itse asiassa esim. Target-peli on paljon mutkikkaampaa. Espanjalaisilla ja kreikkalaisilla yritykksillä ja henkilöillä voi olla saamisia esimerkiksi OP-pohjolasta. Niiden vastinparina voi olla Suomen Pankin saamiset EKP:ltä.

Nuo tahot perivät saataviaan OP-pohjolasta, mutta Suomen Pankki perii saamisiaan EKP:ltä. Kukahan ne maksaa, ei ainakaan Buba?

Jouko Koskinen

Luettavaa kerakseen - Kiitos!

Yksi juttu jäi auki jenkkivertailussa; eihän siellä osavaltioilla ole omaa armeijaa. Jotain vapaaehtoisia kodinturvejukkoja vain?

EU-armeija vain paperilla, osavaltioilla 'oma uskottava' . .

Olli Pusa

Länsi-Eurooppa on riisunut itsensä niin totaalisesti aseista, ettei sillä ole käytännössä kunnollista armeijaa. Siis puolustuskykyä ei ole EU:lla eikä osavaltioilla.

Suomihan on eurooppalaisittaín ylläpitänyt vahvaa puolustuskykyä. Sitä on yritetty tietoisesti nakertaa, kun etunenässä Halonen ja Tuomioja ovat sitä ajaneet alas. Ja kun Suomella esimerkiksi on paljon enemmän tykistön kalustoa kuin monilla Länsi-Euroopan mailla, on sitä pidetty merkkinä sille, että Suomen pitää vähentää tykistön määrää.

Venäjän uudessa doktriinissa on kaksi vaihetta. Ensin jaetaan etupiirit Saksan kanssa. Ja toisessa vaiheessa otetaan koko Länsi-Eurooppa hallintaan. Sitähän Stalinkin yritti, mutta ei onnistunut saamaan kuin puolet. Lue esim. maanpuolustuskorkeakoulun raportti, jonka ovat kirjoittaneet Hult, Kiianlinna ym. Silloin voi läntisessäkin Euroopassa tulla suru puseroon huolettoman elämän vuoksi.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Hyi Olli, linkki jäi sinulta postaamatta
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/1da21d804868e06a...

Tiistaina 20.9.2011 julkaistussa raportissa käsitellään Venäjän sotilaallisen potentiaalin kehitystä ja Venäjän voimankäytön piirteitä sekä arvioidaan maan sotilaspoliittista kehitystä. Julkaisu tarjoaa myös johtopäätöksiä kehityksen seurauksista Suomen kannalta.

Satasivuisen julkaisun kirjoittajina ovat toimineet Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, johtava tutkija Stefan Forss, prikaatikenraali (evp.) Lauri Kiianlinna, kommodori (evp.) Pertti Inkinen sekä eversti (evp.) Heikki Hult. Forss on Suomen johtavia ydinaseasiantuntijoita ja jo eläkkeelle siirtyneillä upseereilla on vankka asiantuntemus Neuvostoliitosta ja Venäjästä.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #79

Tuohon tutkimukseen juuri viittasin edellä. Kiitos kun laitoit linkin, en jaksanut sitä kaivaa. Tutkijat ovat ymmärtääkseni parhaillaan päivittämässä tutkimustaan.

Vaikutusvaltaisen ajattelijan Aleksander Duginin ajatuksia raportista löytyy sivulta 10 alkaen:

* Imperiumin rakentamisesta luopuminen on sama kuin Venäjän itsemurha

* Etupiirijako Saksan kanssa. Saksalle tulisi Euroopan katoliset ja protestanttiset osat, ei kuitenkaan Suomi.

* Suomi valtiona on epävakaa ja kuuluu luonnollisella ja historiallisella tavalla Venäjän geopoliittiseen alueeseen.

Ja euro muka tuo turvallisuutta Suomelle???

* Etupiirijako Saksan kanssa on vain tilapäinen. Tavoitteena on koko Euroopan "suomettuminen" tulevaisuudessa.

* Tavoitteiden saavuttamiseksi keinoja ovat turvallisuuselinten harjoittama vakauden horjuttaminen myös disinformaatiota käyttäen.

* Myös luonnonrikkauksia (kaasu, öljy,..) voidaan kovakouriasesti käyttää painostuskeinona.

Jne. Suosittelen Juhanin laittamaan linkkiin tutustumista.

Jouko Koskinen Vastaus kommenttiin #81

- - "linkkiin tutustumista"
Siinä iltalukemista ueammaksikin iltapuhteeksi. Angela & Vova kun tapaavat niin siinä on kyse vallan muusta kuin solmion oikomisesta. Myös Suomen osalta.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #85

Toivottavasti ei mene yöunet.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Tuli luettua linkki pääpiirteittäin ja se vaatii lisäperehtymistä. Siihen liittyen on pakko uudistaa toisaalla aikaisemmin kirjoittamani kommentti:

Maatamme johtaa ”selkäydinajatteluun” taipuvainen ”aikuislasten” joukko, joka pyrkii saamaan innokkaasti hyväksyntää ”EU-vanhemmiltaan”. ”Selkäydinajattelussa” ajatus ei ehdi mukaan. Sitä voi kokeilla panemalla käden kuumalle liedelle. Otat sen pois jo ennen kuin ajatus ehtii mukaan.

Nyt he ovat löytäneet uuden ”lelun”. Se on Islannin ilmatilan valvonta. Teija Tiilikainen puolusti tätä hanketta tänä aamuna TV1:n Ykkösaamussa.

Pertti Salolainen vetosi A-studiossa siihen, että meillä on ollut yhteisiä ilmavoimien harjoituksia pohjoismaiden kanssa. Ilmatilan valvonta ja siihen liittyvät tunnistuslennot eivät ole mitään harjoituksia, ne ovat puhdasta ilmatoimintaa. Islannin ilmatilassa ei tultaisi ”harjoittelemaan”.

Pertti Salolaisella on hieno harrastus: lintujen bongaaminen, mutta näiden itälintujen ”bongaaminen” Islannin ilmatilassa kannattaa nyt kerta kaikkiaan jättää tekemättä.

Jäitä hattuun tässäkin asiassa arvon hallituspuolueiden kansanedustajat!

Olli Pusa

Linkki on karmeaa luettavaa. Ja sitä ei ole kirjoittanut mikään turha joukko, vaai ryhmä suomalaisia kenraaleja ja everstejä, jotka ovat hyvin perehtyneet aiheeseen. Kun kirja julkistettiin 2011, elettiiin vielä Halosen aikaa. Silloin ei voinut kuvitellakaan, että aktiivisesti virassa olevat upseerit julkaisisivat tuollaisen raportin ja siksi kirjoittajat ovat vähän aikaa sitten eläkkeelle jääneitä upseereita.

Nyt tuosta raportista tehdään käsittääkseni päivitystä. Tekijät pitivät vähän aikaa sitten aiheesta esitelmätilaisuuden, johon en valitettavasti päässyt. Arviot olivat, ettei tilanne ole muuttunut parempaan suuntaan vaainpäinvastoin.

Ja meidän johtomme haaskaa rahat eurotukiin ja hölisee sen tuomasta turvasta samalla kun asiantuntijat selvästi toteavat ettei euromailla ole sen paremmin tahtoa kuin kykyä turvata Suomea. Jos Kreikan tuista tulevat 5-9 miljardin tappiorahat olisi käytetty puolustuksen kohottamiseen, valmius olisi hyvä ja se olisi monin verroin tehokkaampaa kuin "euroliittovaltion turva".

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Olen täysin samaa mieltä. Se on karmeaa luettavaa. Tuskinpa hallitusvastuussa oleva eliitti on lukenut koko selontekoa. Puolustusvoimien määrärahaleikkaukset ovat siitä signaali. Heillä on ollut varmaan ”kiireempää” tekemistä.

Suomi on erittäin vaarallisella tiellä ja ”jänöjussi-ajattelu” sen kun jatkuu. Onko hallitusvastuussa oleva eliitti pistänyt ”pään pensaaseen”?

Kenraali Makarov kävi antamassa jokin aika sitten vähän ”tukkapöllyä”, mutta se ei ilmeisesti tunnu menevän jakeluun. Moni luuli, että hän puhui omiaan. Näin ei luonnollisestikaan ollut. Kenraali Makarov kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin.

Pisteenä i:n päälle pääministerin lausuntoja:

Vuonna 2011 Katainen sanoi Hjallis Harkimon keskusteluohjelmassa: ”politiikan tekeminen on kivaa”.

Hän totesi niin ikään tv:ssä viime elokuussa Kouvolassa: ”pääministerinä oleminen on kivaa”.

Suomi ajetaan Kataisen ja Urpilaisen johdolla tällä vauhdilla sekä taloudelliseen että poliittiseen konkurssiin. Sääli taas niitä syyttömiä suomalaisia, joilla ei ole asiassa osaa eikä arpaa.

Onko Suomen kansa ansainnut tällaiset johtajat?

Olli Pusa

Niinhän sitä sanotaan, että jokaisellla kansalla on sellaiset johtajat kuin se anasaitsee. Meillä jä vanha korruptioon innostunut nomenklatura perkaamatta 1990-luvulla, kun Neuvostoliitto romahti. Se puolustaa
asemiaan ja media on sen käsissä. Ennen sosiaalista mediaa ihmiset eivät tienneet asioista paljon mitään.

Iso muutos Suomessa on se, että nomenklaturan ja tavallisen kansan elämät erkaantuvat toisistaan. Vaikka kansalla menisi kuinka surkeasti, se ei vaikuta nomenklaturaan. Eihän Neuvostoliitossakaan eliitti välittänyt vähääkään, miten kansalla meni. Siksi ajettiin konkurssiin asti hirvittävää politiikaa. Ja sama jako on syntynyt ja syntymässä Putinin Venäjälle.

Edessä taitaa olla "hirmuisia aikoja".

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Itänaapurin nomenklaturasta minulla on hauska tarina. Isäni serkku oli aikanaan Moskovan matkalla. Tapaamisen yhteydessä paikallinen kenraali sai päähänsä, että hän lähtee näyttämään vieraille kotipaikkaansa. Ei muuta kuin autolla lentokentälle. Matkalla kenraalille tuli nälkä ja hän päätti, että nyt mennään syömään. Näin tehtiin ja mentiin ruokailemaan lentokentän ravintolaan. Kesken ruokailun lentoemot tulivat hätistelemään, että pitäisi tulla koneeseen. Kone oli lähtövalmiina. Tähän kenraali oli todennut, että meillä on ruokailu vielä kesken. Lentokone muine matkustajineen odotti kentällä niin kauan kuin arvon herrat olivat syöneet. Sitten lähdettiin katsomaan kenraalin kotipaikkaa.

Toivottavasti kansa pystyy tänään vaikuttamaan tähän paikalliseen nomenklaturaan.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #108

Tuskin tuo ilmiö koskaan Venäjällä kokonaan hävisi. Olin itse 1993 erään amerikkalaisten vetämän valtuuskunnan mukana. Valtuuskunta yritti selittää, miten markkinatalous toimii. Pietarista siirryttiin seuraavaksi Kiovaan ja sielä Moskovaa.

Oli käynyt kämmi ja lentokonetta ei ollutkaan Pulkovossa. Lentokentällä keskusteltiin suurilla kirjaimilla. Eräs venäjäntaitoinen huokaisi, että oli hyvä ettei delegaatio ymmärtänyt, millaista kieltä siellä käytettiin.

Lopulta kone löytyi, otettiin vain jokin kentällä oleva kone. Sen sai tuossa arvonnassa se, jonka taustalla oli isokenkäisimmät. Niin lennettiin Kiovaan ja jokin seurue jäi kiroilemaan kentälle.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Vielä kerran, yleisön pyynnöstä:

Nordean raportti "mitä jos euroalue hajoaa", neljä skenaariota, ml. Suomen lähtö

http://research.nordeamarkets.com/en/2012/10/10/ra...

linkki koko pdf-tiedostoon tässä:
http://research.nordeamarkets.com/en/files/Euroske...

Olli Pusa

Hämmästelen, että Nordea on uskaltanut kirjoittaa raportin, jossa Suomen euroeron vaikutukset arvioidaan varsin vähäisiksi.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Miksei olisi? Eihän se ole suomalainen pankki. Tai siis onhan niillä konttori täällä.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola Vastaus kommenttiin #107

Kiitos linkeistä. Harmittelin aikanaan, kun Vesa Vainio leikillisesti sanoen ”myi” Nordean Ruotsiin. Hän taisikin olla kaukaa viisas pankkimies. Ilman sitä ja blogistin myötävaikutusta olisi tämäkin raportti jäänyt lukematta. Erittäin mielenkiintoinen raportti, jota tuskin ”aikuislapset” ovat lukeneet. Heillä on ollut näin vaalien alla muuta tekemistä. Prioriteettina heillä on oman ”työpaikan” säilyttämisen vahvistaminen. Sitä edesauttaa riittävän kannatuksen saaminen kunnallisvaaleissa.

Uskoisin, että Valtiovarainministeriössä on askarreltu samojen asioiden kanssa, mutta paremmat asiantuntijat tuntuvat löytyvän Nordeasta. Yli 30 vuoden virkamieskokemuksella voin sanoa, että löytyy vähän sellaisia virkamiehiä virkakunnasta, jotka uskaltavat sanoa suoraan asiat niin kuin ne ovat. Onneksi heitäkin vielä löytyy kaikesta huolimatta.

Raportista selviää syy Saksan ja Ranskan ”monopolipeliin”, jossa Suomi on maksajan roolissa.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #110

Esimerkki suoraan sanovasta virkamiehestä on Raimo Sailas. Mutta hän onkin jäämässä eläkkeelle. Ei tarvitse pohtia uranäkymiä.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #107

Kyllä. Mutta hallituksen pj on Nalle. Hän on kyllä puhunut julkisuudessa piikki kiinni hengessä, mutta käsittääkseni hänen apulaisensa ovat innokkaita eurotukien ajajia. Tiedä monellako raiteella Nalle ajaa.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #111

Ei Nordea ole mikään EK, missä hallituksen puheenjohtaja tulisi kertomaan analyytikolle, mitä mieltä hänen kuuluu olla jostain asiasta. On Pankkeja ja Suomen Pankkeja.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #113

Toimituksen poiminnat