*

jhuopainen Pimeää pelottelua ja populismia jo vuodesta 2011.

Euroopan tuomioistuin

Sensuuria oikeudenpäätöksellä ?

Unionin tuomioistuin on tehnyt mielenkiintoisen ennakkopätöksen 8 päivänä syyskuuta 2016 koskien hyperlinkkien käyttöä ja niiden sisältämän aineiston käyttöä koskevia vastuita.

 

 


 

„1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL 2001, L 167, s. 10) 3 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä